yeşil renk psikolojisi ve işletmeler için anlamı yeşil renk, görsel ve zihinsel çağrışımlar arasında geniş bir yelpazeye sahiptir; birkaç örnekle (çim yeşil renktedir, yeşile git/ yeşilde gez-dolaş, [ondan] yeşil ışık alıyorum gibi) birçok cümlede ve ifadede kullanıldığı gerçeği gibi. bu açıdan yeşil, bir başka katkıda bulunan faktör...

— sonuç odaklılığın hüküm sürdüğü günümüzde “hareketi” dürtme gerekliliğidir. hedef kitlenizi harekete geçiri reklamlar yapın.

Markanın kimliğine ve pazarlama stratejisine göre değişiklilik göstermekle beraber, harekete geçme olgusu temel anlatılardan bir tanesidir. Harekete geçme yöntem ve şekilleri, markanın sosyal mecralarda paylaşımı, ürünlerin satın alımı, reklamların izlenimi gibi farklı farklı eylemler ile kendisini gösterebilir. Postmodernist kültürün ortaya çıkardığı çatışmalarda, bireyin psikolojik yapısı kırılgan, geçirgen ve manipülasyona açıktır. Kullandığım...

Günümüzde yaşanan ekonomik krizlerin ve globalleşmenin yarattığı ağır rekabet koşulları şirketleri stratejik kararlar almaya zorlamaktadır. Bu kararlar şirketlerin geleceklerini belirlerken, yaşam sürelerini, biçimlerini şekillendirmektedirler. Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan aile şirketleri de varlıklarını nesiller boyu sürdürebilmek için çeşitli stratejik adımlar atma yoluna gitmişlerdir....

Markalaşmak Nedir? 11 adımda markalaşma sürecine geçmeden önce “marka” kelimesinin tanımını yapmak yerinde olacak sanırım. Marka; kısaca bir mal (ürün) veya hizmetin kimliğidir diyebiliriz. Bir malı rakiplerinden yani diğerlerinden ayırırken, malın faydalarını ve kalitesini sembolize edebilmekte ve kullanıcılar tarafından hatırlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Yani “marka”; bir mal, ürün...

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki mesafenin açılması, pazarda birbirine benzer, hemen hemen aynı işlevleri yerine getiren ürünlerin çoğalması, tüketicinin rakip firmalar tarafından sürekli iletişim bombardımanına tutulması, tüketicinin bilinçlenmesi gibi etkenler nedeniyle işletmeler reklam etkinliklerine ağırlık vermek zorundadırlar. Gerek pazarlama hedeflerine ulaşmak gerekse reklamın özel amaçlarını...